یکی از خصوصیات انسان ها وجود حس کنجکاوی در آنهاست و شاید همین خصوصیت بود که باعث پیشرفت زندگی و بوجود آمدن انسان های بزرگی در زمینه های مختلف شد . انسان هایی که برای رفع حس کنجکاوی  و رسیدن به آسایش چیز های جدیدی کشف میکردند و به حوزه های جدیدی دست می یافتند.شاید همین کنجکاوی باعث بوجود آمدن نقاشی های غار آلتامیرا در اسپانیا یا اختراع الفبا در بین النهرین شد. این کنجکاوی با گذشت زمان باعث اکتشاف الکل توسط زکریای رازی و یا اختراع برق توسط ادیسون شد. و همچنین نمونه های دیگر از مشاهیر ایران و جهان.

سرزمین ایران از دیرباز تا کنون مهد شخصیت های بزرگ فراوانی بوده است.شاعران و نویسندگانی که با فرهنگ ایرانی پرورش یافتند و در نهایت با آثار گرانقدر خود این فرهنگ را بسط دادند . دانشمندان و فیلسوفانی که با بهره گیری از فرهنگ ایرانی مسیر زندگی بشر را تغیر دادند . انسان هایی بزرگ که با کارهای کوچک خود اتفاقات شگرفی را رقم زدند .انسان هایی با تلاش و پشتکار فراوان که با قدم های خود بنیان های رشد و پیشرفت را پی ریزی کردند.افرادی که با تحمل مشکلات و سختی ها ، مسیر را برای پیشرفت باقی افراد هموار میکردند.زنان و مردانی که در حوزه های مختلف زندگی با وجود موانع متعدد توانستند اقداماتی هر چند کوچک اما موثر انجام دهند.

در طول تاریخ سرزمین ایران بدلیل موقعیت مطلوب خود مورد توجه کشور های دیگر بود و همین امر باعث تهاجمات گوناگون و مهاجرت های فراوان میشد . این مسئله باعث بوجود آمدن تبادلات فرهنگی فراوان و پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف شد .استفاده از تجربیات دیگر اقوام و ملت ها و همراه کردن این تجربیات با فرهنگ ایرانی مسیر های جدیدی از پیشرفت را بوجود  آورد و باعث رشد بشر در زمینه های گوناگون شد.

امروزه نیز با توجه به فرهنگ غنی و پویای ایرانی این کشور خاستگاه مشاهیر ایران و مفاخر بزرگی در زمینه های مختلف علمی ، ادبی، فرهنگی ،ورزشی و هنری است.

12